پازل: جدول حروف

پازل: جدول حروف

اگر دوست دارید کمی فسفر بسوزانید و خود را برای یک هفته تلاش آماده کنید، بخش «پازل» برای شما است.